Privacy Policy

Privacy Policy

Herber Almere, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Herber Almere.

Verwerking van persoonsgegevens

Herber Almere kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Herber Almere, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Herber Almere verstrekt. Herber Almere kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Etc….

Waarom Herber Almere gegevens nodig heeft

Herber Almere verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Herber Almere uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Herber Almere gegevens bewaart

Herber Almere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met derde

Herber Almere verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoeken

Op de website van Herber Almere worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Herber Almere gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics & Cookies

Herber Almere maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Herber Almere bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Herber Almere te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Herber Almere heeft hier geen invloed op.

Herber Almere heeft Google geen toestemming gegeven om via Herber Almere verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Herber Almere. Herber Almere zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Herber Almere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Herber Almere maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Herber Almere verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Herber Almere. www.herberalmere.nl is een website van Herber Almere.

Herber Almere is als volgt te bereiken:
Herber Almere
De Paal 11
1351 JA Almere

Herber Almere en andere websites

Op de site van Herber Almere treft u een aantal links aan naar andere websites. Herber Almere kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Herber Almere.

Wijzigingen

Herber Almere behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Herber Almere.

Disclaimer

Herber Almere behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker van www.herberalmere.nl of een ander door ons beheerde website, mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.herberalmere.nl of een ander door ons beheerde website, opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Herber Almere (ook niet via een eigen netwerk).